Réckbléck: Summerfräibéier

Den 2. Juni huet erëm eise järleche Summerfräibéier stattfonnt. 🍻
Heifir hunn mir eis all am Axel F getraff, wou am Ufank gemittlech op der Terrasse matenee geschwat gouf an et zum Schluss eragaangen ass fir dat richtegt Feieren! 🕺
Dobäi huet et natierlech net um richtege Gedrénks gefeelt, vu Softs bis Béier, Shots a Weinschorle war vir jiddereen eppes dobäi. 🍷🤩

Mir soe Merci fir d’Laanscht kommen! 💙