Tournoi de Noël

Wei all Joers hat d’ACEL mat der L’ASEL den Tournoi de Nöel organiséiert. Dëst Joer hat dësen vum 22. bis 23. Dezember statt fonnt. Den LSM war natierlech bei den 3 Sportaarten Basketball, Fussball an Volleyball vertrueden. Am Basket gouf et déi 6. Platz, déi 10. am Volleyball an déi excellent 2. am Fussball. Déi 3 Sportaarten zesummegerechent woren just Köln an Oochen besser.

noel