Passend zum 6. Dezember hat den Kleeschen natierlech och säin Wee bei eis op München fonnt. No engem Glühwäin Empfang an Iessen am Brunnwart, gouf et net nëmmen een Wichtel Cadeau, mee all Member krut och nach een Shot Glas vum LSM geschenkt. Doderniwert huet sech den LSM och nach selwer een Cadeau gemaach, an zwar een Calicot.

kleeschen