Comités-Chronik

Président Laurent Jacques
Vice-Président & Trésorier Patrick Holstein
Secrétaire Anne-Marie Lutgen
Responsable Sponsoring Charel Donven
Webmaster Jo Pletsch
Eventmanager Noah Lee
Innenminister Jil Winter
Sportsminister Mathis Pundel
Président Sven Bettendorf
Vice-Président & Trésorier Michelle Mirkes
Secrétaire Jo Pletsch
Responsable Sponsoring Leo Wolter
Webmaster Charel Donven
Eventmanager Laurent Jacques
Innenminister Patrick Holstein
Sportsminister Philippe Goerens
Président Jerry Lambert
Vice-Président & Trésorier Max Closener
Secrétaire Michelle Binsfeld
Responsable Sponsoring & Relations ACEL Sven Bettendorf
Webmaster Christophe Vogel
Eventmanager Michelle Mirkes
Social Media Manager Joe Classen
Sportsminister Tun Wiltgen
  • 2015/16
Président Lou Linster
Vice-Président & Trésorier Charel Theisen
Secrétaire Daniel Weber
Responsable Sponsoring Joe Lamesch
Webmaster Paul Thillen
Eventmanager Jerry Lambert
Relations ACEL & Design Estelle Vallender
Sportsminister Max Closener
  • 2014/15
Président Daniel Binsfeld
Vice-Président Daniel Weber
Secrétaire Eliane Klein
Trésorier Lou Linster
Kommunikationsminister Charel Theisen
Eventmanager Estelle Lauer
Relations Intercercle/Ausseminister Charel Muller
Sportsminister Chris Reitz
  • 2013/14
Président Michel Bichler
Vice-Président Daniel Binsfeld
Secrétaire Anne Backes
Trésorier Bob Streber
Kommunikationsminister Daniel Weber
Eventmanager Yannick Nies
Relations Intercercle/Ausseministesch Eliane Klein
Sportsminister Charel Muller
  • 2012/13
Président Steve Hoscheit
Vice-Président Michel Bichler
Secrétaire Christian Dengler
Trésorier Laurent Kreins
Webmaster Xiao Tang
Eventmanager Luc Theisen
Relations Intercercle/Ausseministesch Anne Backes
Sportsminister Daniel Binsfeld
  • 2011/12
Président Steve Hoscheit
Vice-Président Jacques Scheller
Secrétaire Christian Dengler
Trésorier Laurent Kreins
Webmaster Xiao Tang
Eventmanager Luc Theisen
Sportsminister Michel Bichler
  • 2010/11
Présidente Mandy Tschidderer
Vice-Président Eric Welter
Kommunikatioun Steve Hoscheit
Trésorier Jacques Scheller
Relations Intercercle Nicolas Back
Kultur Jean-Luc Rippinger
Sponsoring Bob Molitor
  • 2009/10
Président Pit Schumann
Trésorier Pol Philippe
Ausserdeem Marie Belche, Mara Flammang, Mandy Tschiderer

Opgrond vum Pierre Schumann(Schumpi) sengem, nenne mer et „Freestyle-Führungsstil“, gëtt et aus dëser Zäit nëmmen wéineg  Ënnerlagen. All Infos zum Comité aus dëser rauer Zäit sinn wëlkomm.

  • 2008/09
Président Max Flammang
Vice-Présidente Linda Biell
Trésorier Nicolas Back
Relations Intercercle Pit Schumann
Sport Pol Philippe
Kultur Pol Waringo
Tourismus Jean-Luc Rippinger
  • 2007/08
Président Max Flammang
Vice-Président Christine Forman
Trésoriére Linda Hoegener
Tourismus Michel Najfeld
Sport Nicolas Back
Kultur Pol Waringo
  • 2006/07
Président Georges Besenius
Vice-Président Christine Forman
Secrétaire Yves Fukamori
Trésorier Max Flammang
Ausserdeem Michel Najfeld